Pekfen İnşaat, bulunduğu sektör itibariyle alt yapı konusunda her türlü hizmeti gerçekleştirmek maksadıyla faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle alt yapının önemli bir bölümünü oluşturan içme suyu, atık su ve yağmur suyu şebeke inşaatı işleri noktasında da hizmet vermektedir. Bizim amacımız, alt yapı sistemlerinin, inşaat ve dayanım ömrü süresince sistem için optimum çözümler sağlamaktır. Buna ancak modelleme aşamasında bütün dizayn ve malzeme türü alternatifleri değerlendirilerek ulaşılabilir.