Akarsuda, normalin üstünde akım ve seviye yükselmesi meydana
gelmesi sonucunda normalde su altında kalmayan alanların su altında
kalmasıdır.

Taşkınlar oluştukları yere göre deniz kıyısı taşkınları ve akarsu taşkınları
olarak adlandırılırlar.

Taşkın Koruma Esasları
Proje taşkını ve bölgenin taşkın özellikleri belirlenir
Korunacak bölge tanımlanır
Taşkın kontrolünde kullanılacak yöntemler ve koruma önlemleri belirlenir
Herbir koruma önleminin maliyeti ve taşkın kontrolüne etkisi ortay konur
Minimum maliyetle maksimum fayda sağlayan çözüm veya birlikte
uygulanabilecek koruma önlemleri belirlenir

Proje Taşkını
Proje taşkını, bir yapının tasarımında veya belirli bir sahanın
korunmasında esas alınan taşkındır.
Proje taşkın debisi tekrarlanma (tekerrür) aralığı esas alınarak belirlenir.

Taşkın Ötelenmesi
Taşkın ötelenmesi, bir akarsu boyunca ilerleyen taşkın dalgasının zamana bağlı
olarak değişiminin hesaplanmasıdır. Bir başka deyişle bir akarsu kesimine giren
taşkın dalgasının bu bölümün sonundaki değişimi taşkın ötelemesi ile belirlenir.